دوشنبه شما همچون سبزه بهارين خوش رنگ و پر نشاط باد

آيا بعداز ايمان به مسيح ، كه نور زندگانى ما گشت و بر تمام تاريكى هاى ايام مان
پيروز شد
ترس و بديومى مى تواند در افكار و احساسات ما جاى داشته باشد؟
آيا او ( مسيح ) كه بر تمام وعده هاى خويش ايستادگى نمود و مطابق آنچه را كه گفت عمل نمود . ما را در ادامه حياتمان تنها خواهد گذاشت ؟
هرگز ، هرگز ، هرگز ،
زيرا در انجيل متى ٢٨ : ٢٠
مى فرماييد :
(من هر روزه تا انقضاى عالم همراه شما مى باشم .)

و نيز وعده خداى پدر در ايام قديم بر آنانيكه در آينده به پسرش ( عيسى مسيح خداوند)
ايمان بياورند ، ايام خوش و
پر بركت خواهد بود ،
و نه پريشانى و نه نااميدى
و نه بى بركتى و نه هلاكت .
كتاب اشعيا ٥٥ : ١٢
زيرا كه شما با شادمانى بيرون خواهيد رفت و با سلامتى هدايت خواهيد شد . كوهها و تلها و حضور شما به شادى ترنم خواهند نمود و جميع درختان صحرا دستك
خواهند زد . به جاى درخت خار صنوبر و به جاى خس آس خواهد روييد و براى خداوند اسم و آيت جاودانى كه منقطع نشود خواهدبود .

This post is also available in: English

درباره admin

پیشنهاد ما به شما

??? صبح دوشنبه شما در شادى و نشاط باد

يك زمستان ديگر را پشت سر مى گذرانيم و به لطف خدا بهار را خواهيم …

دیدگاهتان را بنویسید