دوشنبه و تمام ايام هفته تان بخير و شادى باد

از همان ابتداى بيدارى
خود را ساكن در
خانه افكارمان مى يابيم.
براى تمام آنچه را كه مى بايد در آن روز انجام دهيم
و گاهى خانه را آسيب خورده طوفان ها و سيلاب روزهاى گذشته غرق مشكلات مى نگريم
و در تلاش رهايى از آن هستيم
و يا با شوق و ذوق در پى
تداركات، ساعاتى هستيم
كه مى بايد به شادى و سرور در آن مشغول باشيم
اما تمام آنچه را كه مى بايد
به انجام رسد از خانه
افكارمان خواهد گذشت.
و كلام خداوند ما را تشويق
مى كند تا بناى اين خانه
را به خدا بسپاريم كه تضمين
پيروزى و كاميابى خواهد بود
مزمور 127: 1- 5
اگر خداوند خانه را بنا نكند، بنايانش زحمت بى فايده
مى كشند. اگر خداوند شهر را پاسبانى نكند، پاسبانان
بى فايده پاسبانى مى كنند.
بى فايده است كه شما صبح زود بر مى خيزيد و شب دير مى خوابيد و نان مشقت را
مى خوريد. همچنان محبوبان خويش را خواب مى بخشد.
لطفا ادامه آن را مطالعه فرماييد

This post is also available in: English

درباره admin

پیشنهاد ما به شما

??? صبح دوشنبه شما در شادى و نشاط باد

يك زمستان ديگر را پشت سر مى گذرانيم و به لطف خدا بهار را خواهيم …

دیدگاهتان را بنویسید