سه‌شنبه , سپتامبر 21 2021
faen
7475 Fallbrook Ave
West Hills, CA 91307
(818) 716 0000
Sunday Worship @ 1.00 PM
خانه / Persian Worshiper of Christ On Youtube

Persian Worshiper of Christ On Youtube

طعم زندگی ۷ // وسوسه‌های شیطانی و اعمال بد تکراری Taame Zendegi 7 | Sunday کشیش رسول | یکشنبه

| 09.19.2021 | (LIVE) Mozoo: Vasvase-haye Sheytani va Aamale bade Tekrari Title: Satanic Temptations and Repetitive Bad Actions ( Romans 8 : 12 - 17 ) Chapters: 0:00 Bezoodi 16:44 Parastesh 49:50 Moezeh 01:41:52 Sorude Akhar 01:49:34 Doa رومیان ۸ : ۱۲ - ۱۷ پس ای برادران من، ما مدیونیم، امّا نه به طبیعت نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش‌های نفس. زیرا اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی كنید خواهید مرد. امّا اگر به یاری روح خدا، کارهای جسمانی را نابود سازید، خواهید زیست. كسانی ‌كه به ‌وسیلهٔ روح خدا هدایت می‌شوند، فرزندان خدا هستند. زیرا آن روحی كه خدا به شما داده است، شما را برده نمی‌‌سازد و موجب ترس نمی‌شود، بلكه آن روح شما را فرزندان خدا می‌گرداند و ما به كمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می‌کنیم: «ابا، ای پدر.» روح خدا با روح ما با هم شهادت می‌دهند كه ما فرزندان خدا هستیم و اگر فرزندان او هستیم، در آن صورت، وارث -‌یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح- نیز هستیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم، در جلال او نیز شریک خواهیم شد. Keshish Rasoul Heidari تلوزیون امید جاودان Omide Javedan TV

This post is also available in: English