انجيل متى ٧ : ٢١ – ٢٩

نمى دانم تا چند سال ديگر عمر خواهم نمود و روى زمين خواهم بود ، اما خوب مى دانم در تمام بركات خوب و زيباى كه در طول ايام عمرم داشته ام ، در كنار والدين و برادر و خواهرانم در خانواده در كوچه و در مدرسه ، در مبارزات افكارى سياسى و كشمكش هاى دوران جوانى و سربازى ، و در دوران ازدواج و فرزند دار شدن و كار و تلاش براى تامين زندگى ، با اطمينان مى توانم بگويم . پر خاطره ترين و زيباترين لحظه زندگيم ، ملاقات من با مسيح بود . كه با محبت عجيب خود مرا رام ملكوت خويش نمود . و تا به امروز اين محبت ، من و خانواده ام را ، يارى مى نمايد. و از تمام سختى ها و مشكلات ايام، دوران خدمتى عبورمان داده است ، و چه معجزات بسيارى از او ديده ايم و چه خواهر و برادران روحانى خوبى در اين دوران به ما پيوسته اند . يك كشيش نروژى در زمان موعظه مى گويد : در رويا ، در حضور خدا ،انسان هاى بسيار زيبا را ديدم و از خدا پرسيدم ، اينان را چه زيبا آفريدى ؟ و خداوند فرمود . من اينان را همچون ديگران آفريدم ، اما وفادرى اينان در زمين به اراده و كلام من ، باعث چنين زيبايى در آنان شده است . وحال وقتى فكر مى كنم خداوند در برابر اين همه بركات عالى ، فقط از ما انتظار يك زندگى سالم دارد ، تا بتوانيم نمونه هاى خوبى از آنچه كه در نظر داشته است باشيم ، بركت نجات را حقيقتاً يك فيض مى دانم . و واى بر من اگر نتوانم اراده او را انجام دهم . انجيل متى ٧ : ٢١ – ٢٩

This post is also available in: English

درباره admin

پیشنهاد ما به شما

اولين دوشنبه ١٣٩٦ برشما خجسته باد

اولين دوشنبه ١٣٩٦ برشما خجسته باد و از خداوندمان سالى پر از بركت و سلامتى …

دیدگاهتان را بنویسید