مزمور ٣٧

پيام كشيش رسول حيدرى : به تجربه يافتيم پس از انتخاب راهى و يا گامى ، بهر نياز و ذوق زندگى ، همينكه به بيابان مشكلات رسيديم ، به هدف خويش شك كرده ، و گاهى دل سرد و نااميد گشته ، و در پى گريز از آنچه كه ، روزگارى آرزويمان بود و به تلاش و به سختى ، به آن رسيديم . حال چگونه از اين انتخاب گذشته خويش رهايى يابيم ؟ غافل از اينكه آيا اين راى تفكر و احساس امروز ما چه تضمينى دارد كه به فردا پشيمانمان نكند . كلام خداوند سپر دفاعى از هر نا اميدى و پشيمانى و پريشانى را ، مشورت با خدا مى داند . زيرا در اراده خدا ( ايمان ، اميد ، محبت ، و حكمت، صبر و آرامش ) نهفته است . و در كنار هدفى پيروز مندانه ما را در طول راه براى رسيدن به خواسته هايمان تقويت مى نمايد ، تا خسته خاطر و ترسان نگرديم . كتاب ارميا ٣٣ : ٣ مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چيز هاى عظيم و مخفى كه آنها را ندانسته اى مخبر خواهم ساخت . مزمور ٣٧ : ٥ طريق خود را به خداوند بسپار و بر وى توكل كن كه آن را انجام خواهد داد .

This post is also available in: English

درباره admin

پیشنهاد ما به شما

اولين دوشنبه ١٣٩٦ برشما خجسته باد

اولين دوشنبه ١٣٩٦ برشما خجسته باد و از خداوندمان سالى پر از بركت و سلامتى …

دیدگاهتان را بنویسید