??? صبح دوشنبه شما در شادى و نشاط باد

يك زمستان ديگر را پشت سر مى گذرانيم و به لطف خدا بهار را خواهيم ديد ، در اين تكرار فصول به تجربه يافتيم هيچ خاطره اى از پيروزى ها و از ايام سخت ، هميشگى نبودند بلكه به مرور زمان ، مانند يك فصل از سال به پست سر گذاشته شده و در قبال آن فصلى تازه بنيان نهاده مى شود .
اينك در آستانه سال جديد
مى باشيم ، بيايم تمام ايام آينده ، خويش را به خالق فصل ها بسپاريم تا در امنيت جاودانه او به هر فصلى پيروز باشيم .
مزمور٢٧ : ٤ – ٥
يك چيز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبيد :
كه تمام ايام عمرم در خانه خداوند ساكن باشم تا جمال خداوند را مشاهده كنم و در هيكل او تفكر نمايم .
زيرا كه در روز بلا مرا در سايبان خود نهفته ، در پرده خيمه خود مرا مخفى خواهد داشت و مرا بر سخر بلند خواهد ساخت .

This post is also available in: English

درباره admin

پیشنهاد ما به شما

اولين دوشنبه ١٣٩٦ برشما خجسته باد

اولين دوشنبه ١٣٩٦ برشما خجسته باد و از خداوندمان سالى پر از بركت و سلامتى …

دیدگاهتان را بنویسید