دوشنبه اى پر از بركت و پيروزى داشته باشيد . زندگى سفريست ، ما به كجا مسافريم ؟ به زادگاه و خاطرات و يا به آرزوها و روياها. زنگى نگاهيست ، ما به كجا مى نگريم ؟ به طلوع دريايش و يا به غروب صحرايش . زندگى انديشه ايست ، ما به كجا مى انديشيم ؟ به خستگى و شكستها و يا به وعده ها و اميدها . زندگى لبخنديست ، ما به كجا تبسميم ؟ به ذوق كودكان در زمان بازى و يا به وقت آزادى به حكم قاضى . كلام خداوند ما را تشويق مى كند تا با مسيح هم سفرباشيم و با او ببينيم و بينديشيم و از نجات و رستگارى كه به فيض خداى پدر نصيبمان شده در تمام ايام به توسط روح القدس شادمان باشيم . لطفاً نامه كولسيان باب ٣ را بخوانيد .

This post is also available in: English

درباره admin

پیشنهاد ما به شما

??? صبح دوشنبه شما در شادى و نشاط باد

يك زمستان ديگر را پشت سر مى گذرانيم و به لطف خدا بهار را خواهيم …

دیدگاهتان را بنویسید